GALÉRIA
English


ORSZÁGOK, KULTÚRÁK, TÖRTÉNELEM / Izrael, Szentföld, Palesztina / Jeruzsálem / Szentsír templom / Golgota.

 1 [2] [3] [4] [5]

Golgota, Szentsír templom, Jézus keresztre feszítésének oltára, görög orthodox oltár, tizenkettedik stáció. Jézust és a két latort keresztre feszítették. A Szentsír templomban a bejárat melletti lépcs 	A héber gulgolet jelentése „koponya”, így a Golgota neve magyarul Koponya-hegy (a Bibliában: Koponyák hegye). A zsidó hagyomány szerint ugyanis itt temették el az emberiség ősatyjának, Ádámnak a kopo Golgota   Jacopone da Todi: Stabat Mater római katolikus himnusz. Sík Sándor fordítása. A Stabat Mater oltár a keresztút XIII. stációja, ez egy fából készült szobor témája, Mária fájdalma a kereszt
Golgota Golgota kápolnában a XII. stáció előtt, azon a helyen ahol Jézus Krisztust megfeszítették imádkozik egy zarándok. Az égő gyertyák Jézus szenvedésére emlékeztetnek.            Golgota, Római katolikus kápolna, szentsír templom, Jézus krisztus megfeszítése,
Golgota            Golgota        Golgota Római katolikus kápolnája. Jézus Keresztre feszítésének oltára. A tizennegyedik stáció. Mellette a Stabat Mater oltár. A Szűz Mária fa mellszobra.Golgota. A Szentsír templom bejáratánál meredek lépcső vezet fel a Golgotára. A Golgota szikláját beépítették és két egy térben lévő kápolnát láthatunk itt. Az egyik római katolikus és a másik görög ortodox. A rómaiban a keresztút két állomását találjuk a X. és a XI. stációt. A Görög ortodox kápolnában a XII. stációt. Az oltár alatt látható szikla részen ezüst jelzés mutatja , hol állott a kereszt. A két kápolna között található a Stabat Mater oltár, ez a XIII.stáció.


Kapcsolod tmakrk

Előcsarnok
Muszlim őrség helye
A bebalzsamozás köve
Ádám kápolnája
Szent Jakab kápolnája
Katholikon
A Három Mária kápolnája
Rotunda
Emeleti kápolnák, oltárok.
Jézus Krisztus sírja.
Kopt kápolna Jézus sírjánál
Jakobiták kápolnája. Szentsír templom.
Arimateai József sírja
Mária Magdolna oltára
Ferencesek temploma
Szűz Mária árkádja
Jézus börtöne
Longinus kápolna
Megfosztják ruháitól kápolna
Szent Ilona kápolnája
A meggyalázás kápolnája
Latin Szentély
A negyven vértanú kápolnája
Szent János és Mária| Magdolna kápolnája
Templomos lovagok kápolnája
A Szentsír templom udvara
de Bouillon kardja
A kereszt megtalálásának kápolnája.
Frank kápolna
Szent Ilona medence
A Katholikon mögötti árkád
Szent Mihály kápolna
Etióp kápolna a IX. stációnál.
Szikla kápolna