GALÉRIA
English


ORSZÁGOK, KULTÚRÁK, TÖRTÉNELEM / Izrael, Szentföld, Palesztina / Jeruzsálem / Szentsír templom / Golgota.

37/1

 

Jézus keresztrefeszítésének kápolnája. Jeruzsálem 

Golgota, Szentsír templom, Jézus keresztre feszítésének oltára, görög orthodox oltár, tizenkettedik stáció. Jézust és a két latort keresztre feszítették. A Szentsír templomban a bejárat melletti lépcs


>>


Jézust keresztre feszítik. Mikor arra a helyre értek, amelynek Koponyahely a neve, keresztre feszítették. Ugyanígy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus akkor fölkiáltott: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit tesznek." Azok pedig sorshúzással megosztoztak ruháin. Lukács 23/33,34 A jeruzsálemi Szentsír templom előcsarnokából meredek lépcső vezet fel a Golgota kápolnába. Három oltárt láthatunk. Balra a görög orthodox oltár azon a helyen áll ahol Jézus Krisztust keresztre feszítették. Jézus mellett életnagyságban Szűz Mária és János. Mellette a Stabat Mater oltár, amely a fia halálát sirató Mária szenvedésére emlékeztet. A jobboldali kápolnában a Szent keresztről való szögek oltárát láthatjuk, amely a Római katolikus egyházé.


Kapcsolod tmakrk

Előcsarnok
Muszlim őrség helye
A bebalzsamozás köve
Ádám kápolnája
Szent Jakab kápolnája
Katholikon
A Három Mária kápolnája
Rotunda
Emeleti kápolnák, oltárok.
Jézus Krisztus sírja.
Kopt kápolna Jézus sírjánál
Jakobiták kápolnája. Szentsír templom.
Arimateai József sírja
Mária Magdolna oltára
Ferencesek temploma
Szűz Mária árkádja
Jézus börtöne
Longinus kápolna
Megfosztják ruháitól kápolna
Szent Ilona kápolnája
A meggyalázás kápolnája
Latin Szentély
A negyven vértanú kápolnája
Szent János és Mária| Magdolna kápolnája
Templomos lovagok kápolnája
A Szentsír templom udvara
de Bouillon kardja
A kereszt megtalálásának kápolnája.
Frank kápolna
Szent Ilona medence
A Katholikon mögötti árkád
Szent Mihály kápolna
Etióp kápolna a IX. stációnál.
Szikla kápolna