Benda Ivn
fotogrfus
bendai@t-online.hu
Tel: 06 20 / 944-1205

EnglishJeruzsálem fotográfusa, Szentföldi fotógaléria. Fotók Izraelről, fotók keresztényekről, fotók zsidókról,  fotók arabokról, muzulmánokról. 

 

"Szent tér", "szent föld" nélkül nincs közösségi lét, nincs emberi kultúra. E szent tér kicsiben minden templom – de lehet tágabb táj is, ország, város. A zsidó, a keresztény és a muszlim ember számára elsősorban – Jeruzsálem.                               

Csorba László

Ajnlott linkek: Csorba László. Felmegyünk J...

 

Három óra repülőút Budapest-Tel-Aviv. Érkezés a Ben Gurion repülőtérre.

Mondhatom nem előny, ha valaki nem tud semmilyen nyelvet egy idegen országban. No, de az autóvezetéssel nincs probléma, kocsit bérelek és irány Jeruzsálem. Az útjelző táblákon a bibliából ismert városok nevei -Ashdod, Beer Sheva, Betlehem-, és lám ki van írva, Jeruzsálem 40 km. Gondolkozásra nincs sok idő, a táj hegyvidékiessé változik, és a hirtelen besűrűsödő kocsisor jelzi, hogy megérkeztem a Városba. Igen, megérkeztem Jeruzsálembe.  A jól bevált taktika szerint megkeresem az Európából jól ismert „Centrum” feliratú táblát. Megvan!     Mellette egy „Old City” kiírás. Rátapadok ez utóbbira és tízpercnyi tülkölés, kacskaringózás és még ki tudja miután, feltűnik a képeslapokról jól ismert Dávid torony. Parkolok, mint bárhol, aprópénz az automatába, és elhagyván az egyetlen biztos pontot, a bérelt autómat és belevágok a kalandba.

 

Tíz év múlva Jeruzsálem óvárosában.

Tíz év múlva Jeruzsálem óvárosában, az arab negyedben, a Via Dolorosán az Ece Homo ív alatt, egy Jézus korabeli faragott kövön üldögélve, a hömpölygő tömeget látván, az oly gyakran hallott Shakespeare mondat jut az eszembe. Színház az egész világ. Húsvétkor a világ minden tájáról zarándokok ezrei látogatnak Izraelbe, a keresztények, a zsidók és a mohamedánok szent földjére, Jeruzsálembe, hogy eljuthassanak a bibliai helyekre a Siratófalhoz a zsidók legszentebb helyéhez, a Szentsír templomhoz, amelynek helyén kétezer éve Jézus Krisztust a Golgotán keresztre feszítették, a Templomhegyre a hajdani Salamon templomhoz, ahol ma az El Aqsza mecset és a Szikla dóm áll,  és az Olajfák hegyére.

Ajnlott linkek: Az élő Jeruzsálem

 

Az Olajfák hegye és a Templom-hegy, arabul  Haram el-Sarif.

Sosem tudtam elképzelni, hogy milyen lehet az Olajfák hegye. Itt minden olyan egyszerű. Hajnalonként felbaktatva a meredek hegyoldalon, magam mögött hagyva a Getsemani kertet, majd kanyargós úton temetők mellett elsétálva lepillantok az Óvárosra. Ilyenkor minden nagyon csendes, a nap előbukkan a hegy mögül, és az Óvárost beteríti fényével.  A Szikla dóm aranykupolája ragyog Jeruzsálem felett. Íme, előttünk az emberiség történelmének talán leghíresebb Szent tere. Előtérben a csodálatos Szikla dóm (Kubat asz-Szahra) mellette az El Aksza mecset. Az Ószövetség erre a helyre, a Moria hegyére teszi Ábrahám történetét Izsákkal. Ezt a földet vásárolta meg Dávid Araunától, a jebuziták utolsó királyától, és ide építtette Salamon csodálatos templomát, melyet több száz év után lerombolt Nabukodonozor és a száműzetésből visszatért zsidók újra felépítettek.A nagyravágyó Herodes a világ legcsodálatosabb szentélyét varázsolta ide. Ünnepnapokon elképzelhetetlen sokadalom lehetett a Templom a téren. A központi oltáron száz és száz állatot áldoztak Jahvének. Itt mutatta be Istennek József és Anna lányukat, Máriát, majd Mária gyermeke Jézus, az ünnepeket itt töltötte. De ez már újszövetségi história. A pogány Róma Jeruzsálem második templomát lerombolta, az Aelina Capitolinának nem kellett Moria szent hegye. Több száz év múlva Mohamed egy látomásában itt imádkozott együtt Mózessel és Jézussal, és Gábriel arkangyal erről a helyről vitte fel őt a „hét mennyországba”. Ennek emlékére emeltetett a legtávolabbi szentély, az El Aksza mecset és a csodálatos Szikla dóm.

 Mint a mesében, egyszer csak feltűnt egy arab bácsi, szamárháton. A zsidó temetőhöz érve hagyta, hogy az állat legeljen a sírok között ott, ahol a legtöbb fű nőtt. Odajött hozzám, és mindketten” ékes angolságunkkal” megbeszéltük a világ dolgait. Közölte velem, hogy neki mindegy, ki honnan való, arab, zsidó vagy keresztény, a legfontosabb, hogy békesség legyen a világban. Ellentmondást nem tűrve, fejemet a kezébe véve egy hatalmas, borostás puszit adott a homlokomra. Majd „Saalem alejkum” köszöntéssel engem és a világot megáldva, csacsijával távozott.

 

Muzulmánok, zsidók és keresztények az óvárosban.

Az óváros utcáiban a sukban arab árusok kínálják portékájukat eredeti Jézus kereszteket, menórákat, hanuka gyertyatartókat, ősi jeruzsálemi szent kegytárgyakat az Európából, Ázsiából és Amerikából idelátogató turistáknak. A keresztény negyedbe érve elhalkul a bazár zsivaja, bibliai zsoltárokat éneklő zarándok csoportok, fényképeket készítő turisták ezrei igyekeznek a Szentsír bazilikához, Jézus megfeszítésének helyéhez, a Golgotához. A Szentsír templomba érve felemelő érzés hallani és látni, a fotográfusnak fényképezni a világ minden tájáról ideérkező görög orthodoxokat, római katolikusokat, örményeket, koptokat, szíreket, etiópokat, görög katolikusakat, maronitákat, evangélikusokat, lutheránusokat, protestánsokat, anglikániusokat, evangéliumi keresztényeket és a ki tudja még milyen felekezetűeket, akik bábeli hangzavarban énekelnek, imádkoznak. Igen Jeruzsálem, Jerusaleim a világ közepe! Ha  a naptárban egybeesik a keresztény húsvét és a zsidó húsvét, a peszach, akkor érdemes az arab, vagy az örmény negyeden keresztül átsétálni a zsidó negyedbe, ahol a siratófalnál, vagy ahogy  a jeruzsálemiek mondják, a kótelnél ortodox zsidók ünnepi ruhában imádkoznak. A Siratófal a délutáni napsütésben a legszebb. A hatalmas tér néha kihalt, egy-két ember imádkozik a falnál. Máskor gyerekzsivajtól hangos, péntek délutánonként ünnepélyes, mikor a hívők köszöntik a Sabath bejövetelét. Évszázadokon keresztül csupán egy sikátor választotta el a Panaszfaltól, a hajdan Marokkóból betelepített arabok lakta Mugrabi negyedet. Az itt imádkozók érzékcsalódása volt az égig érő Siratófal. A 67-es háború után a nyomornegyedet felszámolták és ma már az odalátogatók  nem érzékelhetik a hatalmas Fal hajdani varázsát. De itt mindig történik valami. Egyszer egy barmicvo közepébe csöppentem. Apa és fiú együtt olvasták a Torát. Körülöttük a család férfi tagjai, a nők kicsit távolabbról, a kerítés mögül kisérték figyelemmel a férfivá avatást. Az imádkozók, hol a fallal teljesen eggyé válva, hol előtte hajlongva, davenolva fohászkodnak Istenhez. Imájuk kísérőzenéje az állandó madárcsicsergés és a muzulmánokat imára hívó müezin éneke.

Ajnlott linkek: Szentsír templom

 

A bibliai témák, a Szent föld helyszínei vissza-visszaköszönnek a színház, a tánc a koncert és a portré fotográfiai munkáimban.

Robert Nort: Stabat Mater balett, Markó Iván: József és testvérei balett, vagy Verdi: Nabucco opera, Bulgakov: Mester és Margaréta, Madách Imre: Az ember tragédiája, és sorolhatnám a műveket, amelyeknek történetei mind, mind a Szentföldre,  Jeruzsálembe vezetnek.

A portré fotográfiában híres művészek, közéleti személyiségek (Jehudi Menuhin, Isaac Stern, Paco de Lucia, B:B.King, Chick Corea, Herbie Hencock, sir George Solti, Jancsó Miklós, Makk Károly,  Francois Mitterand, Bill Clinton,stb) mellett szívesen fényképezek archaikus arcokat Jeruzsálem óvárosának arab utcáin, az ortodox zsidó negyedben, Mea Searimban , vagy Budapest hangulatos kávéházaiban, vagy műtermemben.

Ajnlott linkek: Győri Balett , Sándor L. István Időkapu , Markó Iván és a Magyar Fesztivál Balett

 

A Hellén kultúra.

A zsidó nép történelmében a krétai, és a görög kultúra meghatározó szerepet játszott. A Kréta szigetéről elszármazott filiszteusok,(akiknek nevéből a Palesztina név is származik) a zsidókkal évszázadokon át hatalmas háborúkat vívtak Kánaán meghódításáért.  Körülbelül ezer évvel később Nagy Sándor birodalmának örökösei a tolemaioszi, és a szeleukidai dinasztiák a hellén kultúrát rákényszeríttették a meghódított népekre, így a palesztinai zsidóságra is.

De milyen is volt az a kultúra, amely ilyen hatalmas hatást tudott gyakorolni a világ népeire? Monumentális, mint az athéni Akropolisz, titokzatos, mint Aphaia-szentélye, vagy Delphoi jósdája, lenyűgöző, mint az ókori dráma színhelye: az epidaurosziszínház, és utánozhatatlan, mint az ókori olimpiák stadionjainak atmoszférája Olympiában és Delphoiban.

.Íme az ókori és az újkori történelem másik hatalmas színpada Itália.

Ajnlott linkek: Görögország, az ókori olimpiák világa , Párizs , London , Hollandia, Amszterdam

 

Álljunk meg egy pillanatra Rómában.

A Forum Romanumon egy séta pompás alkalom, hogya fotográfust megcsapja az Örök Város történelmi levegője. A Via Sacrán át felfelé egészen a Capitoliumig, Jupiter templomáig ellátni, és közben elsétálhatunk Róma hősének, a Jeruzsálemet leromboló Titusznak a diadalíve mellett. Nem messze a Forumtól egy másik Róma tárul a szemünk elé: a Campo de Fiori és környéke, ez a tegnap és ma Rómája.

Olaszország más helyszínein, az Alpok legszebb hegyláncai között, a Dolomitok csúcsaitól az Adriai-tengerig terjedő vidéken, a doberdói csatatéren, az első világháború magyar emlékeit fotografáltam.

Miután végig látogattuk az európai kultúra bölcsőjének helyszíneit, vessünk egy pillantást Párizsra, Londonra, és Amszterdamra is.

Ajnlott linkek: Magyar emlékek Itáliában , Itália

 

Végül térjünk haza Magyarországra!

A magyar tájak, falvak és városok képes történeteihez, fotó esszéihez a 1970-es évekről, a budapesti Napraforgó utca Bauhaus házaihoz, a Fiume úti Sírkerthez, a Bartók Emlékházhoz, örök szerelmemhez, a Balatonhoz, ahol mindig szabadnak éreztem és érzem magam ma is.

 A kommunizmus régi bástyájához, a ma már néma Inotai Hőerőműhöz, egy igazi magyar csobánci szürethez, és tán a legkisebb és legeldugottabb magyar településhez, a csereháti Tornabarakonyhoz, ahol még fellelhetők az ősi magyar falu világának nyomai.

 Szinte hallom Anna néni hangját a tornabarakonyi utcán, amint azt mondja: „Itt éltem le az életemet, ebben a pici faluban, és számomra ez a legcsodálatosabb hely a világon, nekem ez a világ közepe, nekem ez Jeruzsálem..

 Mennyi ember keresi helyét a világban, és ha sikerül rátalálniuk.- rátalálnunk, akkor elmondhatjuk együtt: Megérkeztünk Jeruzsálembe!

Ha elfelejtkezem rólad, Jeruzsálem, felejtkezzék el rólam az én jobb kezem!

Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha meg nem emlékezem rólad:

Ha nem Jeruzsálemet tekintem az én vigasságom fejének.                 

           /zsoltárok könyve 137, 5-6/

Ajnlott linkek: N. Mészáros Júlia. Mesterek d. , Tájak , Városok , Falvak , Bódvalenke