GALÉRIA
English


ORSZÁGOK, KULTÚRÁK, TÖRTÉNELEM / Izrael, Szentföld, Palesztina / Jeruzsálem / Szentsír templom / A negyven vértanú kápolnája

 1

A negyven vértanú kápolnája A negyven vértanú kápolnája A negyven vértanú kápolnája
A negyven vértanú kápolnája A negyven vértanú kápolnája A negyven vértanú kápolnája

 1


Szebasztei 40 vértanú:Constantinus uralkodótársa, a pogány Licinius, aki kezdetben türelmet, sőt jóakaratot tanúsított a keresztények iránt, Constantinusszal történt szakítása után "a régi istenek nevében" üldözni kezdte a keresztényeket. Először közvetlen környezetének, majd a hadseregnek kereszténytelenítését kezdte el. Egyes városokban megfosztotta a katonákat tiszti rangjuktól, ha nem áldoztak az isteneknek. Cappadociában elrendelte, hogy minden kereszténynek meg kell tagadnia hitét, s ha nem teszi, kivégzik., A helytartó Agricolaos, Cappadociában és Armenia Minorban (a mai Örményország) szó szerint végrehajtotta a császári edictumot. Ennek felolvasásakor lépett elő negyven keresztény katona, s mindegyikük kereszténynek vallotta magát Agricolaos előtt. Sem a kitüntetések, sem az előléptetések és pénzjutalmak ígérete, sem a fenyegetések nem vették rá őket, hogy eltántorodjanak hitüktől. A helytartó szokatlanul kegyetlen halálnemet eszelt ki a katonák számára: fagyhalálra ítélte őket. Mivel Arméniában a tél nagyon kemény és hideg, még márciusban is olyan fagy volt, hogy lóval és kocsival is át lehetett kelni a folyók és a tavak jegén. Egy különösen hideg éjszakán, a negyven „engedetlen” katonát meztelenül kitették az egyik városfalakon belüli befagyott tóra.


Kapcsolod tmakrk

Előcsarnok
Muszlim őrség helye
A bebalzsamozás köve
Ádám kápolnája
Szent Jakab kápolnája
Golgota.
Katholikon
A Három Mária kápolnája
Rotunda
Emeleti kápolnák, oltárok.
Jézus Krisztus sírja.
Kopt kápolna Jézus sírjánál
Jakobiták kápolnája. Szentsír templom.
Arimateai József sírja
Mária Magdolna oltára
Ferencesek temploma
Szűz Mária árkádja
Jézus börtöne
Longinus kápolna
Megfosztják ruháitól kápolna
Szent Ilona kápolnája
A meggyalázás kápolnája
Latin Szentély
Szent János és Mária| Magdolna kápolnája
Templomos lovagok kápolnája
A Szentsír templom udvara
de Bouillon kardja
A kereszt megtalálásának kápolnája.
Frank kápolna
Szent Ilona medence
A Katholikon mögötti árkád
Szent Mihály kápolna
Etióp kápolna a IX. stációnál.
Szikla kápolna