GALÉRIA
English


ORSZÁGOK, KULTÚRÁK, TÖRTÉNELEM / Izrael, Szentföld, Palesztina / Jeruzsálem / Az Olajfák hegye.

A galria nem tartalmaz kpet

Az Olajfák hegye(Har Ha-Zetim, Ház Házétim) az Ószövetség számos történelmi eseményének és vallásos hiedelmének színhelye. Egészen a legújabb időkig a Szentföldre látogató zarándokok, először az Olajfák hegyére mentek fel, amely száz méterrel magasabb, mint a Templomhegy, hogy megpillantsák a Szent várost, Jeruzsálemet. A Templomhegy északi legmagasabb vonulata a Scopus hegy(Hár Hácofim), az őrszemek hegye. Josephus Flavius említi először, Scopus néven. Itt a Scopuson volt a római hadvezér Titus első tábora. Az óváros keleti falával szemben levő Hár Hamischá(Olajkenetek hegye). A Második Templom korától kezdve jelző máglyákat gyújtottak a hegy csúcsán, így hozta a Szinhedrion a nép tudomására az újhold pontos dátumát. Pár perc elmúltával, babiloniai zsidókhoz is eljutott a fontos hír. Miután a pusztító háborúk után megtiltották a zsidóknak, hogy Jeruzsálembe belépjenek, innen az Olajfák hegyéről siratták Templomukat és Szent városukat. A Második Templom korától az előkelő emberek az Olajfák hegyének alján, a Kidron völgy szélén temetkeztek. A Templom pusztulása után, egyre feljebb kúsztak a sírok a Hár Hamischá déli oldalán. Az ide temetkezők közel akartak lenni a Könyörület kapujához bízva a prófétai jóslatban. Ir Hámétimet, a halottak városa. Ez a zsidóság Szent temetője. Ezen a hegyoldalon találhatók a Próféta sírok is. A hagyomány szerint Malakias, Aggeus, és Zakariás Próféták is itt lettek eltemetve. A keresztények számára az Olajfák hegye nagyon fontos események helyszíne. A hegy csúcsa fölé magasodik az orosz orthodox templom harangtornya. Itt a JézusMenybemeneteléről elnevezett kolostor területén már az ötödik, hatodik században is keresztény kápolnák álltak. Nem messze a orosz ortodox templomtól található a Miatyánk (Pater Noster) a karmelita nővérek által alapított templom és kolostor. A keresztény hagyomány szerint ezen a helyen egy barlangban tanította imádkozni híveit Jézus. Itt mondta el tanítványainak a Miatyánkot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.” Ma a Páter Noster templom kerengőjében két méter magas márványlapokon a világ számos nyelvén olvasható a Miatyánk. Az Olajfák hegyéről lefelé menet látható a Dominus Flevit(Az Úr sír) templom. Az evangéliumok tanulsága szerint Jézus könnyezett, amikor az Olajfák hegyéről letekintett Jeruzsálemre. "Bárcsak te is felismernéd - mondta - legalább ezen a napon, ami békességedre volna. De el van rejtve szemed elől. Jönnek napok, amikor sánccal vesz körül ellenséged, bekerít és mindenfelől ostromol. Eltipornak gyermekeiddel együtt, akik falaid közt élnek, és nem hagynak benned követ kövön, mert nem ismerted fel látogatásod idejét." Lukács 19/41-45. Antonio Barluzzi poétikus épülete ablakából Jeruzsálem óvárosára csodálatos kilátás tárul az idelátogató szeme elé. A Dominus Flevit szomszédságában látható a csodálatos Mária Magdalena orosz orthodox templom amelyet III. Sándor cár építtetett 1886-ban. A messziről látható hét aranyló, hagymakupolája a XVI-XVII századi orosz stílus jegyeit viseli. A Mária Magdaléna templomtól egy kőhajításra van a Getszemáni kert, és a mellette álló Nemzetek Temploma. A Getszemani-kert nem sokkal nagyobb egy kosárlabda pályánál. A ferencesek gondozzák. Jézus gyakran járt erre a helyre tanítványaival. Az Evangéliumok elmondják, hogy itt imádkozott Jézus, mielőtt Júdás az ellenségei kezére adta őt. A Getszemani kertben áll a Nemzetek temploma. Építésére a világ minden részéről érkeztek adományok. A bazilika tizenkét kupolája tizenkét nemzet adománya. Rövid sétával juthatunk el a Getszemani-barlang előtti térre. Negyvenöt lépcsőn vezet le Szűz Mária sírjához. A csodálatos barlang templomot már az ötödik században is emlékhelyként tisztelték. A Barlangszentély a Görög orthodox, Örmény, Abeszin, és a Szír egyház tulajdona. A Szűz Mária Szentélye mellett látható, Jézus elárulásának kápolnája.


Kapcsolod tmakrk

Szentsír templom
Suk, arab negyed
Templom hegy, Haram as Sarif
Az élő Jeruzsálem