Esszék, Kritikák
EnglishMESTEREK DICSÉRETE

BENDA IVÁN fotóművész kiállítása a városi művészeti múzeum képtárában

,,És alattunk és felettünk és bennünk is a menny volt...” (Kisfaludy Károly)

Benda Iván fotóművésztöbb, mint tízévi munkásságára visszatekintő győri kiállítása azokat a mindennapi, ám nagyszerü pillanatokat tárja elénk, amikor képesek vagyunk elszakadni a hétköznapok anyagi, fizikai valóságától és alámerülni lelkünkbe, átadni magunkat ég és föld egységének, egy magasabb értelemnek, a létezéssel való öntudatlan érintkezésnek.

Benda Iván hétköznapi életünk szakrális elemeit, a hit valóságának megfelelö igazságtartalmakat kutatja.

Fotóinak helyszínei a hagyományokból táplálkozó kultúra megannyi élet- és színtere: zsidó, keresztény, mozlim templomok, a Szentföld és az azt körülvevő táj, jeruzsálemi ortodox zsidónegyed utcáinak tarka forgataga, észak-kelet magyarországi falu és a színjátszás, zene, tánc számunkra oly kedves otthona, a Györi Nemzeti Színház. Kiválasztott szereplői a profán világtól elszakadni képes emberek.

    Benda Iván több, mint tíz éve fotózza rendszeresen a győri színház előadásait. Kiállításán a helyi előadóművészet olyan remekléseivel találkozunk, mint a Rigoletto, a Gőzben, Az ügynok halála, a Londonkirálya, a Godot-ra várva, a IV. Henrik, A vágy villamosa, a Bűn és bünhődés vagy a Hegedűs a háztetőn címü darabok rendezői, díszlet-, látvány- és jelmeztervezői, színészi teljesítményei, vagy a Markó Iván, Bombicz Barbara, Robert North es Robert Cohen koreográfiája nyomán életre keltett balett-művek (Tánc az életért, Költöző madarak, Stabat Mater, Petruska, Carmen, Azoperaház fantomja, Fanfár, stb.). Felejthetetlen színészi játékok, szívvel-lélekkel átélt táncmozdulatok, az önátadás pillanatai (Tahi Tóth Maté,Szilágyi István, Vass Gábor, Tordy Géza, Sipka László, Baranyai lbolya, Ströck Barbara, Pátkai Balázs, és lehetetlen befejezni a sort).

    Benda Iván fotóművészetének varázsa, hogy nem elégszik meg a felszínnel, nem pusztán hiteles képét adja a kiszemelt témának, jelenetnek, személynek, hanem megidézve őket, a látvány, az alak, a személyiség mögötti, mélyebb valóságot tárja elénk. Hogy mi a különbség? Aki megidéz, az maga is átél, maga is átérez és felismer, sőt elhivatott arra, hogy átadja, amit megtudott.

    Benda Iván a szívével lát, az értelmével szelektál, és magas fokú technikai tudással készíti felvételeit. Hogy mindannyian épüljünk belőle. Müvészete arról szól, hogy a templomok falai és kegytárgyai közötti elmélyült imádkozás, a több ezer éves vallási kultuszt őrző emberek rituálékban gazdag élete, a tengerparton kagylót szedő asszonyok néma hajlongása, a pásztor nyáj feletti magabiztossága, a pusztulófélben levő falu lakóinak szülőföldhöz való ragaszkodása, a napi szerepét átélő színész elragadtatottsága, a zenével, hangszerével, zenekarával eggyé váló muzsikus, avagy a lélekkel átitatódott tánc egyazon lényeg ezer arca: a szellem szolgálatának igaz pillanatai.    Ez művészetének értelme és kulcsa.

 N. Mészáros Julia       

      

http://www.gyoriszinhaz. hu/muzsa 11/3 8.htm

        2005. 10.07.